Tarinanopat

Julkaistu: 15.01.18 · Kategoria: Suomen kieli

Hauska ja toiminnallinen harjoite, jossa tehdään tarinanoppien avulla yhteistä tarinaa.

Ryhmäkoko ja tila: 6 – 30 (jos osallistujia on yli 6, tarinanoppia olisi hyvä olla useampi paketti), soveltuu kaikkiin tiloihin (luokkaan, saliin, ulos, aulaan…)
Kanavat: puhuminen, toiminta
Tarvikkeet: Tarinanopat. Noppia voi ostaa verkosta, esim. Rory’s Story Cubes on tehnyt ns. tavallisia noppia sekä ”actions”-noppia, joiden avulla voi harjoitella verbejä. Noppia myydään myös kirjakaupassa. Lapsille suunnattuja noppia voi tulostaa ilmaiseksi täältä. Tarinanoppasovelluksen voi ladata iPhoneen tai android-puhelimeen.

Tavoitteet:

 • Sisältö: luovuuden vahvistaminen, tarinan kertominen, yhdessä oppiminen
 • Kieli: sanavaraston laajentaminen, lauserakenteiden harjoittelu
 • Ryhmä: toisen kuuntelu, yhteisen tarinan rakentaminen

Ohjeet:
1. Pyydä osallistujia menemään piiriin.
2. Sopikaa, kuka aloittaa. Aloittaja heittää tarinanoppia ja aloittaa tarinan: ”Olipa kerran…”
3. Pelaajan puheenvuorossa pitää esiintyä kaikki noppien esittämät sanat. Tarinassa saa olla myös muita asioita, pääasia kuitenkin on, että nopan kuvat esiintyvät tarinassa tavalla tai toisella. Kun kaikki kuvat ovat esiintyneet tarinassa, vuoro siirtyy seuraavalle.
4. Seuraava pelaaja heittää noppia ja jatkaa samaa tarinaa, nyt uusien kuvien kera.
5. Kun kaikki ovat päässeet kertomaan tarinaa ja ryhmän mielestä tarina on valmis, se lopetetaan fraasiin: ”Sen pituinen se.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Tarkista, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeen.
 • Jos ryhmä on alkeistasolla, voidaan nopissa olevat kuvat käydä etukäteen läpi ja kirjoittaa sanat taululle.
 • Peli on sitä helpompi, mitä vähemmän noppia on käytössä.
 • Helpommassa versiossa jokainen heittää vuorollaan yhtä (valitsemaansa) noppaa ja keksii lauseen, jossa esiintyy nopassa oleva asia. Pelaaja voi myös heittää kaikkia noppia, mutta valita 1–2 kuvaa, jotka esiintyvät hänen keksimässään lauseessa.
 • Anna tarpeeksi aikaa lauseiden ja tarinoiden keksimiseen.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Tarinat voidaan myös äänittää ja kirjoittaa paperille, näytellä tai kuvittaa.
 • Ryhmä voi keksiä lauseita ja tarinaa yhdessä samoista nopista niin, että jokainen heittää noppia vuorotellen, mutta tarinaa rakennetaan yhdessä.

Liikunnallinen versio:

 • Valitaan nopasta yksi sana ja muodostetaan tämä sana ”kirjaimina” pienryhmässä. Voidaan tehdä myös pareittain tai kolmen hengen ryhmissä niin, että jonon ensimmäinen kirjain menee aina esittämään seuraavaa, kunnes ollaan saatu koko sana yhdessä tehtyä kirjain kirjaimelta.
 • Kun sana on valmis, varmistetaan, että kaikki ymmärtävät sanan ja käytetään sitä lauseessa/tarinassa, joka muodostetaan nopan 2-6 muusta sanasta. Lauseessa voidaan käyttää myös muita lisäsanoja.
 • Tarina voidaan luoda myös niin, että jokainen ryhmässä sanoo vuorotellen tarinaan yhden lauseen, jossa esiintyy yksi nopan valituista sanoista. Lause voidaan esittää muille näytellen ja samalla sanoittaen, ja jatkaa liikettä koko tarinan läpi.