Työelämän nelinurkka

Julkaistu: 07.02.18 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoite, jossa mietitään työssä käymisestä saatavia hyötyjä ja omia vahvuuksia työelämässä sekä sitä, mistä joutuu työn takia luopumaan.

Ryhmäkoko ja tila: 5–20, tila, jossa pystyy liikkumaan neljään eri nurkkaan
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

 • Sisältö: Työssä käymisen hyötyjen tiedostaminen, työn takia luovuttavien asioiden tiedostaminen, omien vahvuuksien miettiminen, innostaminen työnhakuun.
 • Kieli: sanasto, omien mielipiteiden kertominen, konditionaalin harjoittelu -> saisin rahaa, olisin tasa-arvoisempi
 • Ryhmä: ryhmäkeskustelu, argumentointi, omien ajatusten jakaminen ryhmässä

Ohjeet:

1. Kaikki osallistujat ja ohjaaja menevät ensin keskelle huonetta.
2. Ohjaaja aloittaa: ”Minä esitän teille kysymyksiä ja annan aina neljä eri vastausvaihtoehtoa. Jokainen vaihtoehto on tässä huoneessa eri kulmassa. Voit valita vaihtoehdoista sinulle parhaimman ja mennä siihen kulmaan.” Ohjaaja lukee ensimmäisen väittämän ja osoittaa jokaiselle vaihtoehdolle tietyn kulman sekä varmistaa, että kaikki ymmärtävät väittämän ja vaihtoehdot.
3. Kun kaikki ovat miettineet oman vastauksensa kysymykseen ja menneet heille sopivaan kulmaan, ohjaaja jatkaa: ”Ota pari ja keskustele hänen kanssaan, mikä toi sinut tähän nurkkaan.”
4.
Ohjaaja kysyy jokaisen nurkan mielipiteitä. Kaikkien ei tarvitse esittää mielipiteitään, mutta olisi hyvä kuulla mahdollisimman erilaisia mielipiteitä. Mielipiteitä ei kommentoida, vaan ne kuunnellaan. Ohjaaja kiittää mielipiteistä.
5. Ohjaaja pyytää kääntymään takaisin parin puoleen ja keskustelemaan uudelleen siitä, miten muiden mielipiteet vaikuttivat omaan ajatteluun.
6. Keskustelun jälkeen kaikki siirtyvät jälleen keskelle huonetta. Ohjaaja esittää seuraavan väittämän ja vastausvaihtoehdot, jonka jälkeen muut vaiheet toistuvat.

Kysymys 1:

Jos minä kävisin töissä, mikä siinä olisi parasta?

1) Minä saisin rahaa.
2) Minä saisin tekemistä.
3) Minä saisin hyödyntää osaamistani.
4) Minä saisin olla hyödyksi yhteiskunnalle.

Kysymys 2:

Jos minä kävisin töissä, mitä minun perheeni hyötyisi siitä?

1) Minun perheeni saisi rahaa.
2) Minun perheeni lapset näkisivät, että nainenkin voi olla töissä.
3) Minun perheeni olisi tasa-arvoisempi.
4) Minun perheeni hyvinvointi kasvaisi.

Kysymys 3:

Jos minä kävisin töissä, mistä olisi vaikea luopua?

1) Ajasta omien harrastuksien parissa.
2) Ajasta perheen kanssa.
3) Ajasta ystävien kanssa.
4) Ajasta kotitöiden parissa.

Kysymys 4:

Jos minä kävisin töissä, mikä olisi minun vahvuuteni siellä?

1) Ahkeruus
2) Luotettavuus
3) Omatoimisuus
4) Sosiaalisuus

Kysymys 5:

Jos minä kävisin töissä, mitä lisää minä toisin työelämään sen takia, että olen maahanmuuttaja?

1) Minulla on kulttuuriymmärrystä ja kielitaitoa.
2) Minulla voi olla erilaisia näkemyksiä.
3) Voin olla roolimalli muille maahanmuuttajille.
4) On rikkaus, että työelämässä on eri taustaisia ja erilaisia ihmisiä.

Kysymys 6:

Haluaisitko apua työpaikan tai työharjoittelupaikan etsimisessä?

1) Kyllä
2) Ehkä
3) Ei
4) En vielä tiedä

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Harjoite on suunniteltu erityisesti naisryhmissä vedettäväksi. Harjoitetta voi käyttää seka- tai miesryhmissä, jos vastausvaihtoehdot muutetaan niihin sopivammiksi (ks. kysymys 2).
 • Jos joku osallistuja on kysymyksen kohdalla yksin nurkassa, ohjaaja menee sinne hänen kanssaan, ettei kukaan joudu olemaan mielipiteensä kanssa yksin (usein pelottavaa kenelle tahansa).
 • Kysymyksiä voi keksiä myös lisää tai muuttaa näitä ryhmälle sopivammiksi.

Kysymys kuusi sopii tilanteeseen, jossa ryhmäläisille on mahdollista antaa ohjausta työnhakuun tai heitä on mahdollista ohjata paikkaan, jossa voi saada ohjausta työnhakuun.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Kysymyksissä neljäs vastausvaihtoehto voi myös olla ”jotain muuta, mitä?”, jolloin osallistujat voivat keksiä itselleen vieläkin sopivamman vaihtoehdon ja kertoa siitä. Tämä sopii erityisesti keskusteleviin ryhmiin. Toinen vaihtoehto on lisätä viides vastausvaihtoehto ”jotain muuta, mitä?”, jolloin osallistujat voivat jäädä keskelle huonetta.
 • Jos ryhmäläisten kielitaito on hyvä, nurkasta voi tehdä myös kolmen chilin sovelluksen, jossa ”sisänen puhe” herää eloon. Aluksi kerrotaan kehystarina (tämän voi keksiä itse!):
  TE-toimistoon on tullut maahanmuuttajataustainen rumpali, jolle suositellaan lähihoitajan ammattia. Rumpali haluaisi kuitenkin rummuttaa. Nyt kierrämme vuorotellen neljässä nurkassa pohtimassa pienessä ryhmässä sitä, millaiset ristiriitaiset vaatimukset, ajatukset, toiveet ja ohjeet seuraavat rumpalipoikaa. 

Liikunnallinen versio:

 • Voidaan lisätä liikettä niin, että heitetään palloa sinne nurkkaan/ämpäriin, mikä on oma vastaus. Kun osuu, jutellaan siitä, mikä johdatti tähän vastaukseen.

Ensimmäinen nurkka: Mitä isä sanoo? (Minä-puhetta! ”En olisi ikinä uskonut, että poikani valitsee niin joutavan harrastuksen kuin rummutuksen…”)

Toinen nurkka: Mitä paras kaveri sanoo? (Minä puhetta! ”Se on aina ollut ihan loistava! Siitä voi tulla maailman paras rumpali…”)

Kolmas nurkka: Mitä suomalainen yhteiskunta sanoo? (Minä puhetta! ”Rumpaleille ei riitä töitä, sen sijaan lähihoitajana pääsisi heti työhön kiinni…”)

Neljäs nurkka: Mitä supersankari sanoo? (Tarzan: ”Mä olen aina sanonut, että rummuttaminen on tärkeä taito, ilman sitä viidakossa ei voi selvitä…”)

Jokainen ryhmä kiertää kaikki nurkat ja vaihtaa roolia nurkan mukaan. Roolissa puhutaan pienryhmän kesken, minä-muodossa. Eläytyminen ja roolinvaihto vaativat hyvää suomen kielen taitoa ja ymmärrystä draamatyöskentelystä.

 • Lopuksi puretaan yhdessä ohjaajan johdolla niitä ajatuksia, joita harjoitteesta herää ryhmässä. Millaiset asiat vaikuttavat työnhakuun, opiskeluun ja työnsaantiin? Mikä vaikeuttaa työllistymistä? Mikä helpottaa sitä? Millaista tukea ryhmäläiset itse tarvitsisivat? Millaista tukea he ovat saaneet?

Harjoite on luotu yhdessä African Caren työntekijöiden ja osallistujien kanssa.