Vahvuuksien käsi

Julkaistu: 27.01.17 · Kategoria: Itsetuntemus

Ääriviivapiirros molemmista käsistä: sormiin sijoitetaan asioita, joita osaa ja joita haluaisi oppia. Piirroksen avulla voidaan havainnollistaa keskustelua ja ajatustenvaihtoa ryhmässä.

Ryhmäkoko ja tila: ei tilavaatimuksia; pöydät
Kanavat: Piirtäminen, puhuminen, kuuntelu, katsominen
Tarvikkeet: A4-paperia ja kyniä; (saksia)

Tavoitteet:

  • Sisältö: Omien vahvuuksien ja oppimistarpeiden kartoitus
  • Kieli: Oppimiseen liittyvä sanasto; itsestä puhuminen, rakenne haluaisin oppia + -maan-muoto
  • Ryhmä: Erilaisten oppijoiden ja tarpeiden tunnistaminen; jakaminen

Ohjeet:

1. Jaa osallistujille kaksi A4-paperia ja kerro tehtävän tavoite.
2. Pyydä osallistujia asettamaan vasen käsi toisen paperi päälle ja piirtämään käden ääriviivat (havainnollista tehtävä). Piirretään samoin myös oikea käsi.
3. ”Kirjoita oikean käden joka sormeen taito, joka sinulla on, esimerkiksi ….”. Voit kirjoittaa myös kämmenen keskelle.
4. ”Kirjoita vasempaan käteen taidot, joita haluaisit oppia”.
5. Jaetaan piirrokset ryhmän koosta riippuen joko suurryhmissä tai pienryhmissä keskustellen.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Vähäisen kielitaidon ryhmissä tee vain yksi käsi kerrallaan. Pohjusta tehtävä keskustelulla.
  • Pohtimista voidaan käynnistää ennen kuvien piirtämistä esim. Mieltymysmittarikorttien avulla: http://kamu.metropolia.fi/materiaalit . Korteista voi valita vain taitokortit tai käyttää myös ammatti- ja harrastuskortteja.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Tehtävä pohjustaa hyvin esim. erilaisten ura- ja opiskelusuunnitelmien tekemistä. Tehtävä voi pohjustaa myös keskustelua ja tiedonhakua siitä, missä näitä erilaisia taitoja voidaan oppia.
  • Tehtävää voi jatkaa kirjoitustehtävällä: Mitä osaan? Mitä haluaisin oppia? Miksi?
  • Käsimetaforaa voi käyttää myös omien verkostojen tutkimiseen: kullekin sormelle merkitään henkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee apua (tai keiden ihmisten kanssa on viikon aikana tekemisissä jne. aiheen ja tarpeen mukaan).