Väitearviointi käännösohjelmilla: Työ ja minä

Julkaistu: 15.11.17 · Kategoria: Arviointi

Tässä harjoitteessa pohditaan sitä, mitä tarkoittaa työ, millaista työkokemusta osallistujilla on sekä tarkastellaan osallistujien oppimishistoriaa. Mitä kaikkea osaan ja mitä olen oppinut? Harjoitteessa käytetään kännyköiden käännösohjelmia oppimisen tukena.

Ryhmäkoko ja tila: 2 – 100, vähäiseen liikkumiseen soveltuva luokkatila, muutama neliö tyhjää lattiapintaa korteille. Järjestele tila yhdessä ryhmän kanssa.
Kanavat: Puhuminen.
Tarvikkeet: Mieltymysmittarin kortit , älypuhelimet, arviointiväitteet. Voit tehdä väitteet itse tai soveltaa näitä.
Tavoitteet:

  • Sisältö: Käännösohjelmien käyttö matalan kielitaidon ryhmissä; digitaitojen vertaisoppiminen; työhistorian ja työllistymissuunnitelmien pohtiminen
  • Kieli: Jos ryhmäläisillä on jo kielitaitoa, tämän harjoitteen avulla voi opiskella perfektimuotoa (olen oppinut… olen opiskellut…) sekä rakennetta haluan + verbin perusmuoto (haluan tehdä, haluan opiskella).
  • Ryhmä: Mielipiteiden jakaminen ryhmässä; keskustelu; ryhmäoppimisen arviointi

Ohjeet:

Älykännykän käännösohjelmien käyttö ja vertaisopetus:

1. Näytä älykännykkää. Pyydä osallistujia elein näyttämään, kenellä on älykännykkä. ”Nosta käsi ylös, jos sinulla on älykännykkä.”
2. Kirjoita sana ”älykännykkä” taululle. Uusi kännykkä/ vanha kännykkä.
3. Kysy: ”Kuka käyttää jotain käännösohjelmaa (esim. ”arabia – suomi”)? Kuka ei osaa käyttää käännösohjelmaa? Kuka haluaa olla opettaja kavereille? Menkää istumaan vierekkäin.” Osallistujia voi organisoida omankielisiin ryhmiin.
4. Vertaisohjaajat opettavat kavereille. Ohjaaja kiertää ja auttaa tarvittaessa.
5. Kirjoita taululle joitakin työhön liittyviä sanoja esim: Ammatti. Työsopimus. Loma. Pyydä osallistujia kääntämään sanat äidinkielelleen. Kokeilkaa myös kokonaisten lauseiden kääntämistä. Arvioikaa, kääntääkö ohjelma hyvin. Voiko muotoja korjata?
6. Pyydä osallistujia keksimään äidinkielellään työhön liittyviä lauseita ja kääntämään ne ohjelmalla. Tarkistakaa yhdessä niiden oikeakielisyyttä. Näin luodaan tietoisuutta käännösohjelmien mahdollisuuksista ja rajoituksista.
7. Pyydä osallistujia kirjoittamaan sanat ja lauseet talteen. Opiskelijat käyttävät tässä oppimishistoriansa mukaan erilaisia oppimisstrategioita. Havainnoi niitä ja tee huomioita. Joku voi esim. kirjoittaa ja piirtää, joku tallentaa sanat kännykkään, toiset eivät tee muistiinpanoja lainkaan.
8. Jaa koko ryhmän kanssa. Motivoi ja perustele eri tapoja; pohdi keskustellen nieden hyviä ja huonoja puolia.

Väitelauseet – Kyllä – Ei – En osaa sanoa -nurkat:

1. Laadi A4 kokoiset laput EI / KYLLÄ (joo) ja EN tiedä. Voit yhdistää kuviin tukikuvat, esim. hymiöt.
2. Näytä laput ja tarkista, ymmärtävätkö osallistujat sanat.
3. “Nyt järjestämme luokkatilan uudelleen niin, että tilassa voi liikkua. Siirretään pöydät ja tuolit sivuun.”
4. “Jos olet samaa mieltä kuin sanon, kävele kohtaan KYLLÄ. Jos olet eri mieltä, kävele kohtaan EI. Jos et tiedä, kävele kohtaan EN tiedä.
5. 
Näytä esimerkki, esim. ”Tein lomalla paljon töitä kotona.”

Esimerkkiväitteet voit printata tästä.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • “Jos et voi seistä ja kävellä, voit myös istua sivussa. Voit näyttää paikan, jossa haluaisit olla”.
  • Voit käyttää myös valmiita raakakäännöksiä ja pyytää osallistujia korjaamaan ne.
  • Voit herättää keskustelua kustakin väitteestä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Harjoite nostaa esille paljon toimintaideoita, vertaisavun ja jatko-opiskelun mahdollisuuksia. On hyvä kirjata ideoita taululle. Sen jälkkeen työskentelyä voi syventää palvelemaan paremmin osallistujien ajankohtaisia tarpeita.