Väitearviointi käännösohjelmilla: Ammatti ja työ

Julkaistu: 15.11.17 · Kategoria: Arviointi

Työ-käsitteen pohtiminen. Omaan työhön liittyvän kokemuksen ja oppimishistorian hahmottaminen. Käynnyköiden käännösohjelmien käyttö oppimisen tukena.

Ryhmäkoko ja tila: Vähäiseen liikkumiseen soveltuva luokkatila, muutama neliö tyhjää lattiapintaa korteille. Järjestele tila yhdessä ryhmän kanssa.
Kanavat: Puhuminen.
Tarvikkeet: Älypuhelimet ja esim. Mieltymysmittarin kortit.
Tavoitteet:

  • Sisältö: Käännösohjelmien käyttö matalan kielitaidon ryhmissä; digitaitojen vertaisoppiminen; työhistoria ja työllistymissuunnitelmat.
  • Kieli: Oman osaamisen arviointiin liittyvät sanat, työsanasto; väitteet.
  • Ryhmä: Mielipiteiden jakaminen ryhmässä; keskustelu; ryhmäoppimisen arviointi.

Ohjeet:

Älykännykän käännösohjelmien käyttö ja vertaisopetus:

1. Näytä älykännykkää. Pyydä osallistujia elein näyttämään kenellä on älykännykkä. ”Nosta käsi ylös, jos sinulla on älykännykkä.”
2. Kirjoita sana älykännykkä taululle. Uusi kännykkä/ vanha kännykkä.
3. ”Kuka käyttää jotain käännösohjelmaa (esim. ”arabia – suomi”)? Kuka ei osaa käyttää käännösohjelmaa? Kuka haluaa olla opettaja kavereille? Menkää istumaan vierekkäin.” Osallistujia voi organisoida samankielisiin ryhmiin.
4. Vertaisohjaajat opettavat kavereille. Ohjaaja kiertää ja auttaa tarvittaessa.
5. Kirjoita taululle joitakin työhön liittyviä sanoja esim: Ammatti. Työsopimus. Loma. Pyydä osallistujia kääntämään sanat kotikieleltään. Kokeilkaa myös kokonaisten lauseiden kääntämistä. Arvioikaa kääntääkö ohjelma hyvin. Voiko muotoja korjata?
6. Pyydä osallistujia keksimään kotikielellään työhön liittyviä lauseita ja kääntämään ne ohjelmalla. Tarkistakaa yhdessä niiden oikeakielisyyttä. Näin luodaan tietoisuutta käännösohjelmien mahdollisuuksista ja rajoituksista.
7. Pyydä osallistujia kirjoittamaan sanat ja lauseet talteen. Opiskelijat käyttävät tässä oppimishistoriansa mukaan erilaisia oppimisstrategioita. Havainnoi niitä ja tee huomioita. Joku voi esim. kirjoittaa ja piirtää, joku taltio sanat kännykkään, toiset eivät tee muistiinpanoja lainkaan.
8. Jaa koko ryhmän kanssa. Motivoi ja perustele eri tapoja; pohdi keskustellen niiden hyviä ja huonoja puolia.

Väitelauseet – Kyllä – Ei – En osaa sanoa -nurkat:

1. Laadi A4 kokoiset laput EI / KYLLÄ (joo) ja EN tiedä. Voit yhdistää kuviin tukikuvat, esim. hymiöt.
2. Näytä ne ja tarkista näyttämällä kehonelein, ymmärtävätkö osallistujat sanat.
3. “Nyt järjestämme luokkatilan uudelleen niin, että tilassa voi liikkua. Siirretään pöydät ja tuolit sivuun.”
4. “Jos olet samaa mieltä kuin sanon, kävele sen kuvan luo, kuin mitä itse ajattelet.” Ohjaaja näyttää esimerkin. Esimerkiksi: Tein lomalla paljon töitä kotona.

Esimerkkiväitteet voit printata tästä: PDF tai  muokattavana Word-tiedostona.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • “Jos et voi seistä ja kävellä, voit myös istua sivussa. Pyydän silloin sinua näyttämään paikan, jossa haluaisit olla”.
  • Voit käyttää myös valmiita raakakäännöksiä ja pyytää osallistujia korjaamaan ne.
  • Voit herättää keskustelua kustakin väitteestä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Harjoite nostaa esille paljon toimintaideoita, vertaisavun ja jatko-opiskelun mahdollisuuksia. On hyvä kirjata ideoita taululle ja niiden avulla voi syventää työskentelyä palvelemaan paremmin osallistujien ajankohtaisia tarpeita.