Värit tutuiksi

Julkaistu: 20.06.17 · Kategoria: Suomen kieli

Perinteinen värileikki, jossa harjoitellaan värejä, vaatteiden nimiä, numeroita ja erilaisia tapoja liikkua. Yksi pelaaja sanoo värejä ja pelaajat liikkuvat eteenpäin ohjeiden mukaan.

 • Ryhmäkoko ja tila: 6–20, tila, jossa vapaata lattiapintaa, luokkahuone, käytävä tai ulkona
 • Kanavat: liikkuminen ja toiminta, puhe ja keskustelu
 • Tarvikkeet:

Tavoitteet:

 • Sisältö: Sanavaraston laajentaminen, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, muistaminen, reaktionopeuden vahvistaminen
 • Kieli: väreihin, vaatetukseen, numeroihin ja liikkumiseen liittyvien sanojen opettelu ja kertaus
 • Ryhmä: yhteishengen vahvistaminen, yhdessä opettelu ja kertaaminen

Ohjeet:

1. Pyydä pelaajat seisomaan viivan taakse tilan perälle.
2. Pyydä yksi pelaaja pelinjohtajaksi, 10 – 15 metrin etäisyydelle ryhmästä, selin muihin päin.
3. Kerro ohjeet: Selin oleva pelaaja sanoo: “Se, jolla on jotain PUNAISTA, saa tulla KAKSI askelta eteenpäin.” Ne pelaajat, joilla on vaatteissaan punaista, saavat astua kaksi askelta eteenpäin.
4. Selin seisova saa itse päättää värit, askelten määrän ja pituuden.
5. Peliä jatketaan, kunnes joku pääsee koskettamaan pelinjohtajaa selkään ja siirtyy itse johtajan paikalle. Kun johtaja vaihtuu, muut pelaajat palaavat viivalle ja peli alkaa alusta.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Jos pelaajat puhuvat suomea vain vähän, voi pelinjohtajalle antaa sanalistan väreistä ja numeroista.
 • Voit myös auttaa ryhmää tunnistamaan värejä.
 • Peliä voi vaikeuttaa ottamalla käyttöön myös vaatetukseen liittyviä sanoja, esim. keltaista paidassa, ruskeaa takissa, vaaleanpunaista sukissa…
  Peliä vaikeutetaan vaiheittain:
  1. versio: aina yksi askel eteenpäin (askelten määrä koko ajan sama)
  2. versio: sovitaan askelten määrä yhdessä, esim. 3 ja vaihdellaan askelpituutta (pientä/pitkää/isoa…)
  3. versio: tukipaperit ja kortit pois, pelinjohtaja keksii värit ja askelmäärät itse

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Yksi pelaaja on pelinjohtaja, ja muut sopivat kuiskaten yhdessä yhden värin. He menevät viivalle, joka on pelinjohtajan lähellä. Johtaja yrittää arvata ryhmän värin. Kun hän arvaa oikein, ryhmä juoksee karkuun. Pelinjohtaja yrittää ottaa kiinni yhden pelaajan. Kiinni jääneestä pelaajasta tulee pelinjohtajan apulainen.