Harjoitteita

Mihin harjoitteet sopivat?

Kepelin verkkosivut tarjoavat monipuolisia toiminnallisia harjoitteita maahanmuuttajaryhmien ohjaamiseen. Harjoitekuvauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota kielenoppimiseen eritasoisissa ryhmissä. Oppimisessa yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeää. Harjoitteet auttavatkin turvallisen ja osallistavan ryhmäkulttuurin syntymistä maahanmuuttajaryhmissä. Esittelemme harjoitteista myös muunnelmia erilaisille ryhmille. Huomioimme myös kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työskentelyn haasteita.

Harjoitteet soveltuvat myös tilaisuuksiin, joissa kohtautetaan kantaväestöä ja maahanmuuttajia jonkin yhteisen aiheen tiimoilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opiskelijaryhmien ja valmentavien ryhmien tai harrastusseurojen yhteiset tutustumistilaisuudet tai ideariihet.


Harjoitteissa käytetyt symbolit

Kesto on harjoitteissa arvioitu viitteellisesti n. 14 hengen osallistujaryhmän mukaan harjoitteen kielitason mukaisessa keskivertoryhmässä.

Kielitaso:

1 chili = ei kielitaitoa tai vähäinen kielitaito
2 chiliä = selviytyy yksinkertaisista arkisista puhetilanteista
3 chiliä = pystyy viestimään monimutkaisempia asioita ja pysyy kohtuullisesti keskusteluissa mukana

Kielitaso on kuvattu tehtävissä vähimmäistasona. Jos voidaan käyttää esim. vertaistulkkausta, tason 1 opiskelijat voivat hyvin tehdä monia tasojen 2 ja 3 tehtäviä.

Ilmaisukanavat:

  • Kynä = harjoite sisältää piirtämistä tai kirjoittamista
  • Puhekupla = harjoitteessa puhutaan ja keskustellaan
  • Sakset = harjoite sisältää askartelua
  • Jalka = harjoite sisältää toiminnallisuutta
  • Nuotti = harjoitteessa lauletaan tai soitetaan

Harjoitteissa on kuvattu tarkemmin, mitä ilmaisun kanavia niissä käytetään.


Miten harjoitteet ovat syntyneet?

Monet harjoitteista ovat tuttuja kansainvälisiä leikkejä sekä teatteri- ja ryhmätyötehtäviä, joita on testattu monenlaisissa monikulttuurisissa tilanteissa ja ryhmissä. Olemme myös koonneet sivulle käyttökelpoisia harjoitteita eri järjestöjen verkkosivuilta ja sovellamme niitä maahanmuuttajatyön tarpeisiin. Näissä kuvauksissa olemme kiinnittäneet huomiota kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työskentelyyn ja monikulttuuristen ryhmien ohjauksen haasteisiin. Mukana on kuitenkin myös uusia peli-innovaatioita, joita on testattu hankkeen aikana eri ryhmissä.

Miten koostan harjoitteista pajakokonaisuuksia?

Harjoitteet saattavat toimia yksittäisinä makupaloinakin ryhmätilanteissa, mutta parhaiten ne toimivat harjoiteketjuina tiettyyn aiheeseen syventyvissä teemapajoissa. Kun suunnittelet esimerkiksi yhden illan työpajaa, voit koostaa “palapelisi” seuraavasti:

  • Mieti työskentelyn tavoitteet ja teemat
  • Valitse Ryhmäytyminen -osiosta 2-4 tarkoitukseen sopivaa harjoitetta (ks. sisältö-, kieli- ja ryhmätavoitteet)
  • Kulttuurit, Itsetuntemus tai Yhteiskunta -osioiden harjoitteista teeman mukaan 1-3 harjoitetta
  • Arviointi -osiosta 1-3 eri tyyppistä harjoitetta


Mitkä harjoitteet sopivat ryhmälleni?

Oranssilla pohjalla olevassa tekstissä näet 1-3 chiliä. Voit niiden avulla valita harjoitteet ryhmäsi kielitaidon mukaan 1 (matala tai lähes olematon kielitaito) – 3 hyvä kielitaito. Kussakin harjoitteessa on myös mainittu kanavat (esim. piirtäminen, esittäminen, laulaminen). Pyri käyttämään vaihtelevia ilmaisukanavia, jotta erilaiset osaajat pääsevät käyttämään vahvuuksiaan tai itselleen uusia tapoja ilmaista itseään.

Kepeli-harjoitteet soveltuvat yleensä tilaan kuin tilaan, mutta poikkeuksiakin on. Ne näet ryhmäkoko ja tila -kohdasta. Monet harjoitteista eivät tarvitse lainkaan välineitä – vain osallistujia. Joissakin on kuitenkin mainittu tarvikkeet, joista osa on ladattavissa verkosta.

Mistä löydän valmiita malleja?

Harjoitteiden viimeinen osio “Harjoitepaketteja” sisältää valmiita työpajamalleja. Nämä vaihtelevat parin tunnin pajoista pidempiin useiden tapaamiskertojen kokonaisuuksiin. Mukana on tarinallisia jatkokertomuksia eri aiheista; teemallisia kohtaamispajoja; pelejä ja yleisiä pajamalleja.

Kepeli-toiminnan tavaramerkkejä ovat hauskuus ja kehollisuus. Ne ovatkin erittäin tärkeitä, silloin kun halutaan vahvistaa maahanmuuttajien itsetuntoa ja uskoa itseensä. Kaikessa on reilu ripaus pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä, joka auttaa osallistujia pohtimaan haastavia aiheita ja ilmaisemaan mielipiteitään.

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja