Kepeli-menetelmät uuden työntekijän tukena

Julkaistu: 11.01.18 · Kategoria: Blogi

African Caren ryhmätoiminnassa on hyödynnetty Kepeli-menetelmiä jo vuodesta 2016 alkaen. Keväällä 2017 African Caren hyvinvointihankkeen vastuuhenkilöt vaihtuivat. Tässä blogitekstissä pohditaan sitä, kuinka Kepeli-harjoitteet ovat olleet avuksi muutoksessa ja miten uudet työntekijät sopeutuivat toiminnalliseen lähestymistapaan.

Kun African Caren hyvinvointihankkeen henkilöstö vaihtui keväällä 2017, toiminnallisuudesta oli jo tullut olennainen osa niin African Caren kuin hyvinvointihankkeenkin toimintamallia. Siksi uusien työntekijöiden oli helppo sisäistää se yhtenä osana toimintatapaa. Kepeli-harjoitteet ja niiden hyödyntäminen ryhmätoiminnassa ei tuntunut ylimääräiseltä taakalta, vaan ne omaksuttiin osana työtehtävää. Toiminnallisuutta ja pelillisyyttä käytetään African Caren vertaisryhmätoiminnassa runsaasti, ja uusien työntekijöiden oli helppo päästä sisälle toiminnallisten menetelmien käyttöön, koska Kepeli-harjoitteet olivat tuttuja muille työyhteisön jäsenille.

Uudet työntekijät ovat käyttäneet vertaisryhmätoiminnassa Kepeli-menetelmiä hyödyntäviä tutustumisleikkejä apuna ryhmäytymisessä ja uuteen työntekijään tutustumisessa. Ryhmissä on hyödynnetty varioiden mm. Tutustumispiiri-harjoitetta  sekä Sanaton paikanvaihto -harjoitetta. Toiminnallisten harjoitteiden on koettu auttaneen siirtymävaiheessa sekä muutoksissa. Monet pelilliset Kepeli-harjoitteet ovat kevyempiä ja niiden kautta on helpompi rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä ryhmään. Haastavampia Kepeli-harjoitteita (esim. Naisvoimaa kokemuksista taas voi olla vaikeampi työstää ja toteuttaa ryhmissä ennen kuin ryhmäläiset luottavat ohjaajaan.

Uusi työntekijä tutustuu Kepeli-menetelmiin parhaiten vain kokeilemalla niitä itse. Kepeli-harjoitteiden vetäminen voi aluksi olla haastavaa, ja ohjaaja kaipaa myös ryhmäläisten tukea. African Caren ryhmätoiminnassa mukana olleille ryhmäläisille toiminnallisuus oli jo tuttua. Uusien työntekijöiden olikin helppo hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, koska ryhmäläiset suhtautuivat peleihin ja toiminnallisuuteen myönteisesti. Uusien työntekijöiden innostuttua toiminnallisuudesta hyvinvointihankkeessa on kokeiltu Kepeli-menetelmiä naisten ryhmien lisäksi myös miestenryhmässä. Menetelmät on todettu toimiviksi, ja niiden avulla on voitu vahvistaa maahanmuuttajien hyvinvointia ja suomen kielen taitoja. Lisäksi niiden kautta on voitu helpottaa työntekijävaihdoksiin liittyviä haasteita.

Kirjoittajat: Laura Ranki, Hankekoordinaattori, African Care ry & Amina Mohamed, projektityöntekijä, African Care ry