arviointi

Julkaistu: 09.10.18 · Kategoria: Blogi

Yksittäisistä harjoitteista toimintakulttuurin muutokseen

Kepelissä on huomattu, että toiminnallisten harjoitteiden kokeilu työyhteisössä voi vähitellen johtaa jopa kokonaiseen toimintakulttuurin muutokseen. Tässä blogitekstissä Päivi Rahmel pohtii, miten uusien työtapojen kokeilu voi parhaimmillaan synnyt...

Julkaistu: 05.10.18 · Kategoria: Blogi

Kepeli arvioijan silmin

”Kepelissä pelillisyys on yhdistetty kielenopetukseen, draamaharjoituksiin ja kehollisuuteen; harjoitteiden läpileikkaavana teemana on yhteisöllisyys ja keskinäinen oppiminen”, kirjoittaa Elina Ekholm Kepeli-hankkeen arviointiraportissa. Lue tästä li...

Julkaistu: 30.07.18 · Kategoria: Blogi

Arviointiosaaminen kotoutumisen tavoitteeksi

Arviointi ei ole vain työnantajan tai rahoittajan hallinnollinen vaatimus, vaan se liittyy myös itseluottamuksen vahvistumiseen ja demokratiaan. Arviointiosaaminen on suomalaisessa yhteiskunnassa niin tärkeää, että se pitäisi asettaa yhdeksi tavoitteeks...