Arviointi

Kyky arvioida omaa oppimista ja osaamista ovat suomalaisessa yhteiskunnassa hyödyllisiä taitoja. Kepeli-hanke kehitti käytäntöjä, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi maahanmuuttajaryhmässä tapahtunutta oppimista. Täällä voit tutustua

Lisäksi jos haluat antaa palautetta Kepeli-harjoitteiden käyttämisestä maahanmuuttajaryhmissä, voit tehdä sen sähköisellä palautelomakkeella.