Monikulttuurisuus osaksi opintoja

Julkaistu: 16.07.18 · Kategoria: Blogi

Miten monikulttuurisuus näkyy Metropoliassa eri hyvinvointialan tutkinnoissa? Entä jalkaterapeutin, apuvälineteknikon, osteopaatin, optometristin tai fysioterapeutin työssä? Mihin opintoihin eri kulttuurien kohtauttamista voisi luontevasti liittää? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia yhdessä opettajien kanssa tänä keväänä Kepeli-pajassa.

Monikulttuurisuus näkyy hyvinvointialan opintokokonaisuuksissa hyvin vähän – joissakin tutkinnoissa tuskin lainkaan. Opiskelijat kuitenkin kohtaavat eri kulttuureita esimerkiksi työelämäharjoitteluissa, asiakasohjaustilanteissa sekä kansainvälisessä toiminnassa.

Kaikilla hyvinvointialoilla monikulttuurisuus on vahvasti läsnä arjen työelämässä. Eri kulttuurit kohtaavat esimerkiksi perusterveydenhuollon asiakastilanteissa, mikä luo ihmisläheisen työn ammattilaiselle omat haasteensa: miten huomioida eri kulttuurit viestinnässä, miten käsitellä jokaisen yksilöllisiä tarpeita sekä miten ottaa huomioon vaikkapa perhe ja omaiset asiakkaan hoitoprosessissa? Usein tilanteissa on myös tulkki, kuten Hanna Rantavuori omassa blogitekstissään kirjoittaa.

Löysimme kevään Kepeli-pajassa yhdessä opettajien kanssa useita opintokokonaisuuksia, joihin kulttuurien välinen kohtaaminen liittyisi luontevasti: muun muassa oppimisen valmiudet, psykologian perusteet ja vuorovaikutustaidot, ammatilliset lähtökohdat, ammatillisuuden perusteet, asiakaslähtöinen kuntoutus sekä kieliopinnot ovat kaikki kokonaisuuksia, joiden sisällä voisi harjoitella monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita. Teema sopii myös monialaisiin opintoihin, kuten innovaatio-opintoihin, kuntoutuksen yhteisiin opintoihin sekä yrittäjyysopintoihin. Opettajat totesivat myös, että eri kulttuurien kohtaamista voisi vahvistaa myös työelämäharjoittelussa ja erityisesti siihen valmistautumisessa. Osa paikalla olijoista oli sitä mieltä, että monikulttuurisuuden tulee kuulua asiantuntijaviestintään, tulevan ihmisläheisen työn ammattilaisen vuorovaikutustaitoihin sekä asenteiden ja arvojen tunnistamiseen – eli kaikkiin asiakkaan kohtaamista sisältäviin opintoihin. Teema koettiin myös tärkeänä osana kaikkia ammattiaineita.

Sanoista tekoihin. Kepeli-paja tarjosi hyvän paikan yhteiselle pohdinnalle ja antoi eväitä matalan kynnyksen kehittämiselle sekä käytännön kokeilulle. Kepeli-sivut ovat pullollaan hyviä käytännön harjoitteita ja vinkkejä eri kulttuurien kohtauttamiseen. Kepeli-hankkeessa toimii laaja monikulttuurinen verkosto, josta löytyy kumppani, jonka avulla voi tukea niin opiskelijoiden kuin opettajienkin ammatillista kasvua.

Anita Ahlstrand, Metropolia Ammattikorkeakoulun liikunnan lehtori, psykomotoriikan asiantuntija ja Kepeli-aktiivi & Eveliina Korpela, Metropolia Ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori ja Kepeli-aktiivi