Esitä ja nimeä tunteet

Julkaistu: 18.09.18 · Kategoria: Itsetuntemus

Harjoite, jossa opiskellaan tunnesanoja ja rohkaistaan ilmaisemaan tunteita pantomiimin avulla.

Ryhmäkoko ja tila: 2–20 henkilöä ja avoin tila
Tarvikkeet: Valmiiksi tulostettuja tunnekuvakortteja (ja tunnesanakortteja).
Kanavat: puhuminen, toiminta, näytteleminen

Tavoitteet:

 • Sisältö: Tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen, kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen.
 • Kieli: Tunteita kuvaavien sanojen harjoittelu, tunteiden ilmaisu sanattomasti.
 • Ryhmä: Toisten kuunteleminen, kannustaminen ja kunnioittaminen.

Ohjeet:
VAIHTOEHTO A
1. Levitä tunnekuvakortit lattialle kuvapuoli alaspäin. Pyydä jokaista ottamaan itselleen yksi kortti: ”Ota yksi kortti, älä näytä sitä muille.”
2. Menkää piiriin. Pyydä jokaista vuorotellen esittämään pantomiimilla samaa tunnetta, joka tunnekuvakortissa on. Muut yrittävät arvata ja nimetä tunteet. Korosta, ettei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan kuvia voi tulkita monin tavoin: ”Mikä tunne kortin hahmolla on? Esitä tunne! Me muut arvaamme, mistä tunteesta on kysymys. Tässä ei ole oikeita vastauksia, voi olla monta oikeaa vastausta.”
3. Keskustelkaa jokaisesta tunteesta. Jos osallistujia on paljon, keskustelun voi tehdä pareittain: Onko tunne sinulle tuttu? Milloin olet kokenut tuon tunteen? Onko tunne negatiivinen vai positiivinen? 

VAIHTOEHTO B
1. Levitä tunnesanakortit lattialle kuvapuoli alaspäin. Pyydä jokaista ottamaan itselleen yksi kortti: ”Ota yksi kortti, älä näytä sitä muille.”
2. Menkää piiriin. Pyydä jokaista vuorotellen esittämään pantomiimilla samaa tunnetta, joka on tunnesanakortissa. Jos ei tiedä, mitä tunne tarkoittaa, voi kysyä ohjaajalta.
3. Muut yrittävät arvata ja nimetä tunteet. Kun tunne on nimetty, esittäjä kertoo, miten tunne sanottaisiin hänen omalla kielellään. Koko ryhmä opettelee tunnesanan myös esittäjän äidinkielellä.
4. Keskustelkaa jokaisesta tunteesta. Jos osallistujia on paljon, keskustelun voi tehdä pareittain: Onko tunne sinulle tuttu? Milloin olet kokenut tuon tunteen? Onko tunne negatiivinen vai positiivinen?

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • On tärkeää, että ketään ei painosteta jakamaan ajatuksiaan ryhmässä. Mukana voi olla, vaikka ei haluaisikaan sanoa mitään.
 • Kun ohjaaja näyttelee ensin oman tunnekorttinsa, ryhmäläisten on helpompi tulla mukaan harjoitukseen.
 • Harjoite sopii hyvin esimerkiksi aloitukseksi ryhmäkerralle, jolloin puhutaan mielenterveydestä tai mielen hyvinvoinnista.

Ideoita jatkotyöskentelyyn

 • Levitä tunnekuvakortit lattialle ja laita musiikki soimaan. Pyydä jokaista nostamaan a) niitä tunnekuvia, jotka kuvaavat heidän mielestään musiikin tunnemaailmaa tai b) niitä tunnekuvia, joita musiikki heissä herättää. Korosta, että ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
 • Kuunnelkaa musiikkia ja pohtikaa, miltä kappaleen säveltäjästä on tuntunut hänen säveltäessään kappaletta.
 • Lajitelkaa tunnekuvakortit/tunnesanakortit lattialla niin, että toiselle puolelle tulee kortteja, joissa on positiivisia tunteita, toiselle puolelle kortteja, joissa on negatiivisia tunteita. Keskelle voi jättää kortteja, joissa tunnetila on neutraali.
 • Ottakaa yksi tunnekuvakortti ja vastatkaa kysymyksiin:
  Kuka kuvassa on? Mitä hänelle on juuri tapahtunut? Mitä hänelle tapahtuu seuraavaksi? Miten häntä voisi auttaa? HUOM. Korosta, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.