Itsetuntemus

Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Kuka minä olen ja mitä minä osaan? Nämä harjoitteet auttavat ryhmän osallistujia hahmottamaan ...

 • 30 min.

Vahvuuskortit

Kuvakortit, joissa on myönteisiä ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Harjoitteen avulla opitaan tunnist...

 • 30 - 60 min.

Hyvinvointitupla

Peli hyvinvoinnin tarkasteluun Ryhmäkoko: 4− Kanavat: liikkuminen, koskettaminen, piirtämine...

 • 15 min.

Esitä ja nimeä tunteet

Harjoite, jossa opiskellaan tunnesanoja ja rohkaistaan ilmaisemaan tunteita pantomiimin avulla. R...

 • 30 - 60 min.

Kun on tunteet

Harjoite, jossa opiskellaan tunnesanoja ja pohditaan, mitkä asiat herättävät meissä tunteita. ...

 • 30 - 60 min.

Tupla-peli kaksoisidentiteetin tarkasteluun

Ryhmäkoko: 4 - Kanavat: liikkuminen, koskettaminen, katsominen, puhuminen, kuuntelu Tarvikkee...

 • 30

Mielialapäiväkirja

Harjoite, jossa käydään läpi viimeisen viikon aikana koettuja tunteita. Alkuperäinen harjoit...

 • 5

Kehonosat rytmitellen

Helppo ja rytmikäs harjoite, jolla voidaan herätellä oma keho toiminnallisiin harjoitteisiin sek...

 • 30

Kuvaviesti kehonosista

Toiminnallinen harjoite, jossa opetellaan kehonosia tiimityöskentelynä kiinnittämällä sanoja ke...

 • 30

Minun kehoni

Toiminnallinen harjoite, jossa opetellaan kehonosia parityöskentelynä. Samalla jokainen ryhmän j...

Tähän käteen haluan…

Hiukan kilpailullinen tutustumisharjoitus, jossa osallistujat kertovat omista mieltymyksistään. Te...

 • 60

Naisvoimaa kokemuksista

Ryhmäkoko ja tila: 5 - 15 osallistujaa. Tila, johon ryhmä mahtuu lattialle makaamaan. Kanav...

 • 5

Kehorumpu

Sanaton pariharjoite, jossa rummutetaan toisen selkään erilaisia rytmejä. Toimii sekä virittäv...

 • 30

Tasapainobingo

Monipuolinen liikkumista ja kehon osien nimeämistä sisältävä sovellus perinteisestä Bingo-peli...

 • 40

Vahvuustorni

Harjoite, jossa jokainen tekee itselleen vahvuustornin. Vahvuustorni esittää jokaisen omia vahvuuk...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja