Kun on tunteet

Julkaistu: 10.07.18 · Kategoria: Itsetuntemus

Harjoite, jossa opiskellaan tunnesanoja ja pohditaan, mitkä asiat herättävät meissä tunteita.

Ryhmäkoko ja tila: 2–20 henkilöä ja avoin tila
Tarvikkeet: Valmiiksi tulostettuja tunnekuvakortteja ja tunnesanakortteja.
Kanavat: puhuminen, toiminta

Tavoitteet:

 • Sisältö: Omien tunteiden tiedostaminen ja käsittely, omien voimavarojen tiedostaminen tunteiden tunnistamisen kautta, kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen.
 • Kieli: Tunteita kuvaavien sanojen harjoittelu, tunteista puhuminen, omista toiveista ja tarpeista puhuminen. (Pidän siitä, kun… Tulen iloiseksi/surulliseksi/ahdistuneeksi, kun… Minusta on mukavaa/ikävää/kurjaa, kun…
 • Ryhmä: Omien tunteiden jakaminen ryhmässä, toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen.

Ohjeet:
1. Levitä tunnekuvakortit lattialle. Pyydä jokaista ottamaan itselleen sellainen kortti, joka kuvaa omaa mielialaa juuri nyt: ”Ota kortti, joka kuvaa sitä, miltä sinusta tuntuu juuri nyt.”
2. Levitä tunnesanakortit lattialle. Käydään läpi jokaisen ottama tunnekuvakortti ja valitaan yhdessä tunnesanoista kuvaan sopiva sana: ”Mikä sana kuvaa tunnetta parhaiten?”
3. Kysy sitten jokaiselta hänen valitsemaansa tunteeseen liittyvä kysymys: Mistä tulet iloiseksi/surulliseksi/… Anna ohje vastauksen muotoiluun: Tulen iloiseksi/surulliseksi, kun… (+ preesens: tapaan ystävän/menen työhaastatteluun/olen yksin/käyn lenkillä…).
4. Kierroksen jälkeen pyydä osallistujia laittamaan kortit takaisin.
5. Lajitelkaa tunnekuvakortit lattialla sen jälkeen yhdessä niin, että toiselle puolelle tulee kortteja, joissa on positiivisia tunteita, toiselle puolelle kortteja, joissa on negatiivisia tunteita. Keskelle voi jättää kortteja, joissa tunnetila on neutraali.
6. Nimetkää tunteet, käyttäkää apunanne tunnesanakortteja. Ei haittaa, vaikka osallistujat tulkitsisivat kortteja eri tavoin.
7. Lopuksi jokainen valitsee tunnesanakorteista sen, josta itse pitää kaikkein eniten. Voi nostaa tunteen, josta pitää eniten, tai sanan, joka kuulostaa kaikkein hauskimmalta.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • On tärkeää, että ketään ei painosteta jakamaan ajatuksiaan ryhmässä. Mukana voi olla, vaikka ei haluaisikaan sanoa mitään.
 • Kun ohjaaja kertoo ensin omasta tunnekortistaan, ryhmäläisten on helpompi kertoa omista korteistaan.
 • Harjoite sopii hyvin esimerkiksi aloitukseksi ryhmäkerralle, jolloin puhutaan mielenterveydestä tai mielen hyvinvoinnista.
 • Harjoitetta voi käyttää myös jatkuvana aloitusharjoitteena ryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti.
 • Jos ryhmän kielitaito ei riitä, voi harjoituksessa käyttää myös harrastus-, taito- ja ammattikortteja tai muita kuvia apuna silloin, kun kerrotaan, mistä osallistujat tulevat iloiseksi/surulliseksi jne.

Ideoita jatkotyöskentelyyn

 • Tunteita voi myös näytellä. Nostakaa vuorotellen yksi tunnesanakortti ja lukekaa tunne ääneen. Sen jälkeen jokainen ottaa asennon/ilmeen, joka kuvaa tuota tunnetta parhaiten. Harjoituksen tarkoituksena on osoittaa, että ihmiset ilmaisevat tunteitaan eri tavoin, ja joskus on vaikea tulkita toisen ilmeitä tai asentoja oikein.
 • Ottakaa yksi tunnekuvakortti, ja vastatkaa kysymyksiin:
  Kuka kuvassa on? Mitä hänelle on juuri tapahtunut? Mitä hänelle tapahtuu seuraavaksi? Miten häntä voisi auttaa? HUOM. Korosta, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.