Kuvaviesti kehonosista

Julkaistu: 15.11.17 · Kategoria: Itsetuntemus

Toiminnallinen harjoite, jossa opetellaan kehonosia tiimityöskentelynä kiinnittämällä sanoja kehonkuvaan.

 • Ryhmäkoko ja tila: 6–20, tila, jossa vapaata lattiapintaa, luokkahuone, käytävä tai ulkona
 • Kanavat: Liikkuminen ja toiminta, puhe ja keskustelu
 • Tarvikkeet: Minun kehoni -harjoituksessa piirretyt kehon kuvat (tai jokin muu kuva kehosta, ks. esim. Kepelin kehokuva), kehonosien sanasto irtolapuilla.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Kehonosien tunnistaminen ja sanavaraston laajentaminen, fyysinen rasitus, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, muistin harjoittaminen
 • Kieli: Ihmiskehoon liittyvien sanojen tunnistaminen ja oppiminen
 • Ryhmä: Ryhmätyöskentely, yhteishengen ja osallisuuden vahvistaminen, onnistumisen kokemukset

Ohjeet:

1. Jaa pelaajat kahteen tai kolmeen joukkueeseen, pienryhmässä voi pelata myös yhdellä joukkueella.
2. Pyydä jokaista joukkuetta viemään tilan toiseen päähän kuva ihmishahmosta edestä ja takaa.
3. Sen jälkeen joukkueet palaavat takaisin tilan toiseen päähän. Kukin joukkue saa sanalaput, joissa on eri kehonosia.
4. Kerro pelaajille ohjeet:

 • Yksi pelaaja vuorollaan ottaa mukaansa yhden sanalapun ja juoksee ihmishahmokuvan luo.
 • Pelaaja asettaa sanan kuvaan oikealle paikalle ja juoksee takaisin oman joukkueensa luo.
 • Sen jälkeen seuraava saa lähteä juoksemaan sanan kanssa kohti kuvaa.
 • Kun kaikki sanat on kiinnitetty ihmishahmokuviin, koko joukkue tarkistaa yhdessä, ovatko sanat oikeissa paikoissa.
 • Vasta tarkistuksen jälkeen joukkue palaa omalle paikalle ja huutaa VALMIS!

5. Kun kaikki joukkueet ovat saaneet tehtävän valmiiksi, tarkistakaa yhdessä, menivätkö kehonosat oikein.
6. Keskustele lopuksi ryhmän kanssa niistä sanoista, joita oli vaikea tunnistaa tai jotka sekoittuvat keskenään (esim. kylki – kynsi, niska – nilkka).

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Jos pelaajien kielitaito on huono, voi sanoja viedä pareittain.
 • Seuraa joukkueiden työskentelyä ja kannusta heitä.
 • Jos pelataan toista joukkuetta vastaan, peliä ei ratkaise nopeus, vaan sanojen sijoittamisen tarkkuus.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Keksi ryhmän kanssa yhdessä erilaisia tyylejä liikkua kehonosalappujen luota kehonkuvien luo.
 • Sijoita kuvat ja sanat rappusten ylätasanteelle ja joukkueet alatasanteelle, niin ryhmä saa enemmän fyysistä rasitusta.
 • Jos liikutaan pareittain, anna erilaisia tehtäviä (kuljeta ilmapalloa “sanomalehtimailojen” avulla tai kylkien välissä lähtöpaikalta ihmishahmon kuvan luokse…)
 • Liikuntaa voisi lisätä esimerkiksi niin, että odottavat henkilöt ovat esimerkiksi staattisessa pitoasennossa (kylkilankku, lankku, kyykky, punnerrusasento, selkälankku) ja liikutaan eläinliikkeillä.