Mielialapäiväkirja

Julkaistu: 09.01.18 · Kategoria: Itsetuntemus

Harjoite, jossa käydään läpi viimeisen viikon aikana koettuja tunteita.

Alkuperäinen harjoite on Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.

Ryhmäkoko ja tila: 2–20 henkilöä ja tila, jossa on pöytä.
Tarvikkeet: Valmiiksi tulostettuja Mielialapäiväkirja-papereita Suomen Mielenterveysseuran sivuilta ja värikyniä.
Kanavat: Värittäminen, puhuminen, kuuntelu

Tavoitteet:

  • Sisältö: Omien tunteiden tiedostaminen ja käsittely, omien voimavarojen tiedostaminen tunteiden tunnistamisen kautta, kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen.
  • Kieli: Tunteita kuvaavat sanat, menneestä ajasta puhuminen (Minä olen ollut, minusta on tuntunut, eilen minä olin iloinen…)
  • Ryhmä: Omien tunteiden jakaminen ryhmässä, toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen.

Ohjeet:
1.  Jaa osallistujille mielialapäiväkirja-tulosteet ja värikyniä. Ohjaaja aloittaa: ”Tänään mietitään, mitä tunteita olet kokenut viimeisen viikon aikana.”
2. Käy yhdessä läpi paperilla olevat sanat, jotta mikään sana ei jää epäselväksi.
3. Pyydä jokaista värittämään enintään kolme tunnetta, joita he ovat tunteneet viimeisen viikon aikana. Tunteen voi värittää millä tahansa värillä tai esimerkiksi kyseistä tunnetta kuvaavalla värillä.
4. Kun kaikki vaikuttavat valmiilta, ohjaaja voi aloittaa kierroksen kertomalla omista viime viikon tunteistaan. Osallistujat voivat kertoa kaikki valitsemansa tunteet tai vain yhden niistä. Esittelyosuuden saa myös jättää välistä, jos haluaa.
5. Lopuksi keskustellaan harjoitteen herättämistä tunteista ja ajatuksista. Ohjaaja voi kertoa ryhmäläisille, että on tärkeää tunnistaa omia tunteitaan ja että niistä voi myös puhua muille. On myös sallittua tuntea negatiivisia tunteita.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • On tärkeää, että ketään ei painosteta jakamaan ajatuksiaan ryhmässä. Mukana voi olla, vaikka ei haluaisikaan sanoa mitään.
  • Kun ohjaaja kertoo ensin omista viikon aikana kokemistaan tunteista, ryhmäläisten on helpompi kertoa omista tunteistaan.
  • Jos ohjaajalle herää huoli jostain ryhmäläisestä, hänen on hyvä kertoa ryhmälle esimerkiksi mielenterveyspalveluista.
  • Harjoite sopii hyvin esimerkiksi aloitukseksi ryhmäkerralle, jolloin puhutaan mielenterveydestä tai mielen hyvinvoinnista.
  • Harjoitetta voi käyttää myös jatkuvana aloitusharjoitteena ryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti.