Mieltymysmittari – Taitoja, harrastuksia ja ammatteja

Julkaistu: 20.11.16 · Kategoria: Itsetuntemus

Mieltymysmittari on erityisesti maahanmuuttajia ajatellen suunniteltu peli tai korttisarja, joka nostaa esille osallistujien osaamista ja kiinnostusta ammateista, taidoista ja harrastuksista esimerkiksi osaamiskartoitusta varten ja opettaa näihin aiheisiin liittyvää sanastoa. Pelin kortteja voi käyttää monin eri tavoin.

Tavoitteet:

Keskustelun herättäminen omasta osaamisesta, empatiataidot, sanaston kartuttaminen, omat unelmat ja itsetunnon vahvistaminen, ryhmätyö, tutustuminen, ilo.

Peliohjeet:

Lataa peli (kaksipuoleisena ja värillisenä): Mieltymysmittari
Pelin idea: Mieltymysmittari on erityisesti maahanmuuttajia ajatellen suunniteltu peli ja korttisarja, joka nostaa esille osallistujien osaamista ja kiinnostusta ammateista, taidoista ja harrastuksista esimerkiksi osaamiskartoitusta varten:

  • Mitä töitä olet elämäsi aikana tehnyt?
  • Mihin ammattiin haluaisit opiskella?
  • Mitä harrastuksia sinulla on? Mikä harrastus kiinnostaisi sinua, mutta et tiedä, miten aloittaa?
  • Mitä taitoja sinulla on tai haluaisit hankkia?
  • Mistä tekemisestä et pidä ja mistä pidät?

Peli auttaa niin kielitaidottomia kuin kielitaitoisia kertomaan ryhmässä omista kiinnostuksistaan. Pelin avulla osallistujat kertovat luontevasti itsestään, oppivat toisistaan ja saavat vertaistukea. Peli opettaa osallistujille myös sanavarastoa ja siinä voi harjoitella itsensä esittelyä.

Tilanteesta, ajasta ja osallistujien kielitaidosta riippuen Mieltymysmittaria voi käyttää monella tavalla ja tavoitteella. Pelaajat voivat valita jonkin kategorioista (ammatti, harrastus tai taito) tai pelata kaikilla. Pelejä voidaan pelata myös täysin kielitaidottomien kanssa vertaistulkkien, Google Translatorin tai vain eleiden avulla.

Mieltymysmittarin kuvat ovat havainnollisia, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisiä. Kuviin on liitetty suomenkieliset sanat. Yhdyssanoissa käytetään sanojen välillä pystyviivaa hahmottamisen helpottamiseksi.

Versio 1: Arvaa toisten mieltymyksiä

Pelin idea: arvaa, mistä ammatista, harrastuksesta tai taidosta toinen pelaaja pitää eniten.
Tarvikkeet: kortit, pelimittari, pelikolikot (koko verkosta ladattava materiaali)
Pelin kulku: Yksi osallistujista valitaan “Mittarimestariksi” eli henkilöksi, jonka mieltymyksiä muut arvaavat. Hän saa eteensä mittarin ja pelikolikot. Muille osallistujille arvotaan kolme korttia kullekin jostakin tai kaikista kategorioista sopimuksen mukaan. Sen jälkeen kukin osallistuja valitsee kolmesta kortista sen, josta hän arvelee “mittarimestari” pitävän eniten. Kortti annetaan mittarimestarille. Hän asettelee kortit mittarille järjestykseen: yhden pisteen saa se kortti, josta hän pitää vähiten ja eniten pisteitä saa se, jonka antamasta kortista hän pitää eniten. Muut asetellaan järjestykseen sille välille. (Maksimipistemäärä = osallistujien määrä miinus mittarimestari). Kierrosta jatketaan seuraavalla mittarimestarilla. Peliä voidaan pelata yhdellä tai useammalla kierroksella.

Kokemusten vaihtamisen ja voimaannuttamisen kannalta on tärkeää, että pelinsujuttaja (esim. ohjaaja) kyselee osallistujilta lisäkysymyksiä esim:

  • Oletko ajatellut opiskella alaa? Missä sitä voi opiskella?
  • Harrastaako joku muu tuota harrastusta? Missä sitä voisi harrastaa ilmaiseksi tai edullisimmin?
  • Voitko viedä kaverisi tutustumaan harrastukseen?
  • Onko kirjastossa kirjoja, joista voi opiskella tätä taitoa?
  • Missä ja keneltä olet oppinut tätä taitoa?

Taso: vaatii hieman kielitaitoa; toimii parhaiten ryhmässä, jossa osallistujat tuntevat jo hieman toisiaan.

Versio 2: Näyttele ja arvaa

Pelin idea: arvataan, mitä toiset näyttelevät.
Tarvikkeet: kortit
Tavoitteet: kehollinen ilmaisu; sanaston oppiminen
Pelin kulku: Osallistujille arvotaan kullekin yksi kortti. Osallistujat näyttelevät kortin esittämän asian sanattomasti. Muut yrittävät arvata. Sanat kerrataan ja muodostetaan lauseita, joissa sana esiintyy. Ujommissa ryhmissä esittäminen voidaan tehdä myös pareittain.
Taso: Vaatii perustason matalaa kielitaitoa, mutta toimii myös lähes kielitaidottomien kanssa. Esimerkiksi ammattien nimikkeitä olisi hyvä opetella ennen pelaamista.

Versio 3: Pidän eniten – pidän vähiten

Aktiviteetin idea: Korttien avulla osallistujat kertovat itsestään; mistä pitävät ja eivät pidä.
Tavoitteet: sanaston oppiminen; itsestä kertominen; kuuntelu ja toisista oppiminen
Pelin kulku: Jokaiselle arvotaan kolme korttia. Osallistujat katsovat ja asettelevat ne järjestykseen: vasemmalla se kortti, jossa olevasta asiasta pitää vähiten; oikealla se, josta pitää eniten. (Hahmotus voi tapahtua esim. arabiaa kirjoittavilla toisinpäin, mutta sillä ei ole merkitystä).
Taso: Soveltuu vähän kieltä osaaville.

Versio 4: Poimi kortti: “Pidän….”/ “Haluaisin oppia…”

Aktiviteetin idea: Kortit levitetään lattialle kuvapuoli ylöspäin. Osallistujat kiertävät hetken katsomassa kortteja. Jokainen poimii sitten yhden kortin, jossa olevasta harrastuksesta, ammatista tai taidosta itse pitää.
Tarvikkeet: kortit
Tavoitteet: Kertoa omista kiinnostuksen aiheista; tutustua ryhmässä toisiin; itseilmaisu kuvan avulla
Pelin kulku: Kortit levitetään lattialle. Osallistujat kävelevät niiden joukossa ja katsovat niitä hetken. Jokainen valitsee sitten yhden kortin esim. “Haluaisin oppia… (pyöräilykuva). Sen jälkeen osallistuvat kertovat yksi kerrallaan ohjaajan avustuksella, “Haluaisin oppia ajamaan pyörällä”.
Taso: Aktiviteetti sopii täysin kielitaidottomille, jos ohjaaja demonstroi näyttelemällä ja näyttämällä idean: “Minä pidän jalkapallosta…Mistä sinä pidät”. Pelaajia pyydetään valitsemaan vain jommallakummalla kysymyksellä (Pidän/haluan oppia). Lauseiden rakentamiseen tarvitaan ohjaajan apua. Toistaminen on olennaista. Toistoon voidaan liittää myös miiminen liike; ja toistot voidaan tehdä yhdessä koko ryhmän kanssa.

Versio 5: Näyttele tilanne, jossa ammatti A ja ammatti B kohtaavat

Aktiviteetin idea: Korttien avulla luodaan hauskoja kohtauksia ammateista ja niiden stereotypioista.
Tarvikkeet: kortit
Tavoitteet: sosiaalinen mielikuvitus, ammatteihin liittyvät mielikuvat, kehollinen itseilmaisu, puhetaito, huumori, ryhmän tuki, yhteistyö.
Tehtävän kulku: Osallistujat jaetaan pareiksi. Kukin valitsee ylösalaisin käännetyistä ammattikorteista yhden. Osallistujat suunnittelevat parina tilanteen (näytelmän kohtauksen), jossa nämä kaksi heidän valitsemaansa ammattia voisivat kohdata. Mieti parin kanssa aika, paikka, tilanne ja toiminto. Kohtaukset katsotaan ja niistä käydään lyhyt keskustelu.
Taso: Tehtävä vaatii kohtuullista kielitaitoa ja uskallusta leikkiä yhdessä.