Naisvoimaa kokemuksista

Julkaistu: 19.09.17 · Kategoria: Itsetuntemus
 • Ryhmäkoko ja tila: 5 – 15 osallistujaa. Tila, johon ryhmä mahtuu lattialle makaamaan.
 • Kanavat: Kuunteleminen; puhuminen, liikkuminen; kirjoittaminen tai piirtäminen
 • Tarvikkeet: Jumppamatot tai muut pehmeät alustat, valmiiksi leikattuja paloja paperista, kyniä, roskakori tai jokin muu astia, esitteitä palveluista tulostettuna jokaiselle osallistujalle (ks. liite).

Tavoitteet:

 • Sisältö: Tuki-, kriisi- ja mielenterveyspalvelut; naisille yhteisistä asioista keskustelu; negatiivisten kokemusten purkaminen; positiivisten kokemusten löytäminen omasta elämästä; sukupuoliroolit; voimaantuminen
 • Kieli: Rakenne ”Olen kokenut, että + saan/en ole/minulla on…; erilaisiin palveluihin liittyvä sanasto
 • Ryhmä: Luottamuksellisen ilmapiirin luominen ryhmään

Ohjeet:

1. Aloita antamalla ohje: ”Tänään keskustellaan siitä, millaisia kokemuksia naisilla on. Monet asiat ovat sellaisia, mitä miehet eivät koskaan koe tai mitä miehet kokevat vähän. Naiseuteen voi liittyä negatiivisia ja positiivisia asioita. Tänään kerron, missä voit puhua kokemuksistasi ja mistä voit saada apua.”
2. Ryhmäläiset menevät lattialle makaamaan esimerkiksi jumppamattojen päälle. Jos makaaminen ei ole mahdollista, harjoitteen voi tehdä myös istuen. Ryhmäläiset laittavat silmänsä kiinni.
3. Jatka ohjeiden antamista: ”Nyt sanon erilaisia tilanteita, joita naiset joskus kokevat. Jos olet kokenut asian, nosta käsi ylös. Sinun ei tarvitse nostaa kättä ylös, jos et halua, voit myös miettiä asiaa omassa mielessä. Pidä silmät kiinni koko ajan. Vain ohjaaja näkee, jos nostat käden ylös.”
4. Lue seuraavat lauseet. Jokaisen lauseen jälkeen ryhmäläiset voivat nostaa käden ylös, jos lause on heidän kohdallaan totta.

 • 1. Olen kokenut, että saan näyttää tunteitani.
 • 2. Olen kokenut, että en ole kaunis.
 • 3. Olen kokenut, että jokin ruumiinosani on ruma.
 • 4. Olen kokenut, että olen lihava.
 • 5. Olen kokenut, että olen kaunis.
 • 6. Olen kokenut, että muiden tarpeet (mieheni tai äitini) ovat tärkeämpiä kuin minun tarpeeni.
 • 7. Olen kokenut, että olen ylpeä ja iloinen perheestäni.
 • 8. Olen kokenut, että minulla on läheinen suhde lapsiini.
 • 9. Olen kokenut, että äitinä olo on ihanaa.
 • 10. Olen kokenut, että olen muutakin kuin äiti tai puoliso.
 • 11. Olen kokenut, että mies on huutanut minulle kadulla.
 • 12. Olen kokenut, että joku mies on koskettanut minua, vaikka en ole sitä halunnut.
 • 13. Olen kokenut, että ulkonäköäni arvostellaan.
 • 14. Olen kokenut, että liikkuminen tuo hyvää oloa.­
 • 15. Olen kokenut, että kuukautisista tai synnytyksestä on tullut minulle kipuja.
 • 16. Olen kokenut, että muut eivät usko, että osaan.
 • 17. Olen kokenut, että minä itse en usko, että osaan.
 • 18. Olen kokenut, että osaan paljon ja olen taitava.
 • 19. Olen kokenut hyvää oloa siitä, että olen selvinnyt uudessa maassa.
 • 20. Olen kokenut, että olen tyytyväinen elämääni.
 • 21. Olen kokenut, että joskus on ihana olla nainen.

5. Kun väittämät on käyty läpi, pyydä ryhmäläisiä avaamaan silmät ja nousemaan seisomaan.
6. Anna ohjeet: ”Nyt olette miettineet omaa elämäänne ja kokemuksianne, naiseuden hyviä ja huonoja puolia. Nyt jatkamme harjoitusta. Menkää riviin huoneen toiselle puolelle. Minä jään tähän ja sanon jonkin hyvän tai huonon naiseuteen liittyvän asian, jonka olen kokenut. Yksi henkilö, joka on samaa mieltä, voi tulla ja ottaa minua kädestä kiinni. Sen jälkeen hän kertoo yhden hyvän tai huonon asian ja niin edelleen. Kun joku sanoo hyvän asian, sanomme kaikki sanan ”ihanaa!” (voi keksiä myös jonkin toisen sanan) ja kun joku sanoo jonkun huonon asian, sanomme kaikki ”grr!” (voi keksiä myös jonkin toisen sanan).”
7. Ryhmäläiset menevät toiselle puolelle huonetta. Ohjaaja jatkaa: ”Minä aloitan. Olen kokenut, että saan näyttää tunteitani. Nyt huudetaan kaikki: IHANAA! Se henkilö, joka on samaa mieltä, voi tulla ottamaan minua kädestä kiinni.” Tehtävää jatketaan, kunnes kaikki pitävät toisistaan kädestä kiinni. Ohjaaja sanoo: ”Naisten on hyvä pitää toisistaan huolta ja jakaa asioita. Yhdessä meissä on voimaa.”
8. Tämän jälkeen kirjoitetaan tai piirretään paperille vielä yksi huono naiseuteen liittyvä asia, joka jäi tehtävästä mieleen tai joka on mielessä muuten. Ohjaaja ohjeistaa: ”Nyt voit kirjoittaa tai piirtää paperille asian, joka sinun mielestäsi ei ole kivaa naisena olemisessa. Se voi olla vanha asia tai se voi olla jokin uusi asia. Kun asia on paperilla, revitään paperit ja heitetään ne roskakoriin. Tämä ei poista kokemusta tai paranna haavoja, mutta se voi helpottaa oloa.”
9. Lopuksi tehtävä puretaan. Kerro: ”Negatiivisistakin kokemuksista on tärkeää puhua. On vahvuutta, jos pystyy kertomaan huonoistakin kokemuksista ja hakemaan apua. Miltä tuntui kertoa näitä asioita?”
10. Lopuksi kerro: ”Annan teille nyt esitteet. Niissä on paikkoja, joihin voi ottaa yhteyttä, jos on esimerkiksi kokenut väkivaltaa tai jos haluaa keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti.” Anna kaikille osallistujille esitteet ja kerro palveluista. Ohessa olevassa tulostettavassa esitteessä palvelut ovat lähinnä Helsingissä. Selvitä oman paikkakuntasi palveluita etukäteen ja tee oma esite.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Osallistujien suomen kielen taidon tulee olla melko hyvä, jotta harjoite voidaan toteuttaa.
 • Harjoite vaatii luottamuksellisuutta ryhmässä. Ennen tämän harjoitteen tekemistä voi tehdä harjoitepaketin muut tehtävät, sillä ne auttavat sopivan ilmapiirin muodostamisessa.
 • Harjoitus sopii ohjaajalle, joka on tottunut kohtaamaan ihmisten erilaisia arkojakin kokemuksia.
 • Palveluiden esittelyyn kannattaa varata hyvin aikaa, sillä niistä voi syntyä paljon keskustelua.
 • Tilan on hyvä olla rauhallinen, jotta harjoite voidaan tehdä rauhassa. Harjoitteessa käsitellään hyvin henkilökohtaisia asioita ja ohjaajan tehtävä on luoda turvallinen ilmapiiri

Liikunnallinen versio:

 • Tehdään erilaisia kehoa huoltavia liikkeitä (joko omavalintaisia tai ohjaajan määrittelemänä) aina, kun on samaa mieltä asiasta. Aina kun on erimieltä, makaa selällään ja rentoutuu.