Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Julkaistu: 08.11.18 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Mistä me tulemme? Nämä harjoitteet vievät osallistujia tutkimaan omaa suhdettaan yhteiskuntaan ja omaan kulttuuriseen taustaansa. Harjoitteet avaavat ryhmän monimuotoisuutta ja auttavat pohtimaan yksilöiden ja kulttuuristen piirteiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Niiden avulla voidaan tutkia myös sukupuolirooleja. Harjoitteet voivat myös innostaa osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistumiseen.

Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Kulttuurit ja yhteiskunta -harjoitekokonaisuuden ovat koonneet Päivi Rahmel ja Jouni Piekkari.