Vahvuuskortit

Julkaistu: 16.09.19 · Kategoria: Itsetuntemus

Kuvakortit, joissa on myönteisiä ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Harjoitteen avulla opitaan tunnistamaan toisten ja omia myönteisiä piirteitä ja vahvuuksia sekä antamaan positiivista palautetta. Kortit on tuotettu MOTIIVI: Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeessa. Lataa Vahvuuskortit tästä (PDF).

Ryhmäkoko ja tila: ei tilavaatimuksia; pöydät
Kanavat: Kuva, puhuminen, kuuntelu
Tarvikkeet: Vahvuuskortit (PDF). Suositeltavaa tulostaa A3 -kokoon.

Tavoitteet:

  • Sisältö: Omien vahvuuksien ja myönteisten ominaisuuksien kartoitus
  • Kieli: Positiivisiin piirteisiin liittyvät adjektiivit, itsestä puhuminen
  • Ryhmä: Positiivisen palautteen antaminen ja saaminen

Ohjeet:
1. Kerro tehtävän tavoite ja esittele kortit lyhyesti. Tarvittaessa näytä lyhyt esimerkki tehtävän toteutuksesta.
2. Jaa osallistujat 3-5 hengen pienryhmiin. Pyydä kutakin ryhmää valitsemaan ensimmäinen henkilö, jolle muut antavat positiivista palautetta. Valitun henkilön odottaessa muut ryhmässä valitsevat lattialle levitetyistä korteista kukin kaksi häntä kuvaavaa korttia / ominaisuutta.
3. Osallistujat antavat odottavalle arvioitavalle henkilölle kortin kerrallaan. Samalla he kertovat, miksi kortti kuvaa tätä henkilöä. Missä tilanteessa olet nähnyt tätä luonteenpiirrettä?
4. Osallistuja vastaa, kuvasiko kortti hänen mielestään häntä itseään.
5. Kortit saanut henkilö kirjoittaa korteissa olleet myönteiset piirteet muistivihkoonsa tai valokuvaa ne myöhempää käyttöä varten.
6. Kukin saa vuorollaan samalla tavalla kortit muilta. Kerro, että näitä ominaisuuksia voi käyttää esimerkiksi CV:n kirjoittamisessa. Keskustele myös myönteisen ja kannustavan palautteen antamisen tärkeydestä. Sitä ei ole koskaan liikaa, koska keskitymme helpommin vain kritiikkiin.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Vähäisen kielitaidon ryhmät: Rajaa reilusti korttien määrää sopivalle kielitaitotasolle ja käy sanat läpi esimerkkien avulla.
  • Myös myönteisen palautteen vastaanottaminen ja huomion keskipisteenä oleminen on monille haastavaa, jos itsetunto on heikko. Keskustele tästä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Tehtävä pohjustaa hyvin esim. erilaisten ura- ja opiskelusuunnitelmien tekemistä. Osallistuja voi kirjata itselleen tai valokuvata myönteiset ominaisuudet ja käyttää niitä esim. CV-tekstin kirjoittamisessa: “Minua pidetään…”, “Työtoverieni mukaan…”, “Vahvuuksiani ovat…”
  • Vahvuuskortteja voi käyttää esimerkiksi työskentelyn arvioinnissa.
  • Omien kehittämisen alueiden kartoituksessa voi nostaa kortteja niistä piirteistä, joita haluaa itsessään kehittää.