Vahvuustorni

Julkaistu: 19.06.17 · Kategoria: Itsetuntemus

Harjoite, jossa jokainen tekee itselleen vahvuustornin. Vahvuustorni esittää jokaisen omia vahvuuksia ja osaamista kuvien, sanojen ja muun materiaalin avulla.

 • Ryhmäkoko ja tila: 2 – 20, luokkatila, aula, sali
 • Tarvikkeet: Erivärisiä A3-pohjapapereita, erikokoisia ja -värisiä paperilappuja, kyniä, tusseja, liimaa/teippiä, aikakauslehtiä tai lehdistä leikattuja kuvia aikakauslehdistä, vahvuuksien nimeämisen tueksi lista vahvuussanoista (ks. alla).  Jatkotyöskentelyssä tarvitaan lisäksi kännykkä/kamera/tablettitietokone, luonnonmateriaaleja (keppejä, kiviä, olkia, lehtiä, käpyjä…), erilaisia värikyniä tai erilaisia esineitä. Huom. vahvuuksien nimeämisessä voit myös käyttää apunasi Huomaa hyvä -toimintakortteja. [Uusitalo-Malmivaara, Lotta & Vuorinen, Kaisu 2016. Huomaa hyvä -toimintakortit. Jyväskylä: PS-kustannus.]

Tavoitteet:

 • Sisältö: omien vahvuuksien ja osaamisen tiedostaminen, luovuuden käyttö, oma oivaltaminen, projektityöskentely (suunnittelu, toteutus, esittely), esteettisyys, käden hienomotoriikka
 • Kieli: osaamisen, taitojen ja luonteen kuvailu, luontevien ja käyttökelpoisten fraasien oppiminen (mitä osaan, missä olen taitava, millainen työntekijä olen, miten toimin ryhmässä jne.)
 • Ryhmä: omien vahvuuksien ja osaamisen jakaminen ja esittely, toisten kunnioitus ja arvostus, erilaisten vahvuuksien ja osaamisen tiedostaminen

Ohjeet:

Vahvuustorni kuvista ja sanoista.
1. Pyydä osallistujaa miettimään: “Missä olet hyvä, mitä sinä osaat, mitä vahvuuksia sinulla on”. Selitä tarvittaessa kuvien avulla, mitä sana vahvuus tarkoittaa. (Käytä esim. Uusitalo-Malmivaara & Vuorisen Huomaa hyvä -toimintakortteja.)
2. Pyydä ryhmää aikakauslehtien luokse: “Teemme tänään jokaiselle oman vahvuustornin. Selaa lehtiä ja leikkaa niistä kuvia ja sanoja, jotka kuvaavat sinun vahvuuksiasi.”
3. “Minkä väriselle paperille haluat tehdä vahvuustornisi? Valitse.”
4. “Liimaa leikkaamiasi kuvia ja sanoja paperille tornin muotoon.”
5. ”Kun vahvuustornisi on valmis: Kiinnitä tornisi seinälle ja esittele se muille.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Käytä ohjeiden apuna kuvia, esim. tehtävän eri vaiheet kuvina seinällä.
 • Voit näyttää oman vahvuustornisi esimerkkinä.
 • Anna vain vähän ohjeita kerralla; ensin mietitään, sitten valitaan kuvat/sanat, sen jälkeen liimataan ja lopuksi esitellään…
 • Kerro jokaisen vahvuustornista jotain, mitä siitä tulee mieleen (positiivisia asioita).

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Tehdään vahvuustorni ottamalla kännykällä kuvia omasta arjesta, jotka tuodaan seuraavaan tapaamiseen. Kuvista tehdään tietokoneella oma vahvuustorni, johon voidaan lisätä tekstiä, sanoja tai piirtää kuvioita.
 • Tehdään vahvuustorni valmiiksi leikatuista erivärisistä muodoista (kolmioita, neliöitä…). Muodot liimataan paperille ja niihin kirjoitetaan omia vahvuuksia.
 • Tehdään vahvuustorni ulkona luonnonmateriaaleista ja kerrotaan, mitä vahvuuksia materiaalit kuvaavat.
 • Mietitään omia vahvuuksia ja esitetään ne omalla keholla, liikkeillä, eleillä ja ilmeillä. Muut ryhmästä yrittävät arvata, mistä vahvuudesta on kyse.
 • Keksitään kaikille vahvuuksille oma kehollinen ilmaisu, sanotaan ja leikitään jokainen sana. Esim. “Olen nokkela (samalla koputetaan etusormella otsaa), olen aktiivinen (samalla tehdään pari juoksuliikettä paikoillaan jaloilla ja käsillä), olen täsmällinen (kopautetaan etusormella rannekelloa)” jne.
 • Tehdään vahvuustorni valituista esineistä. Jokainen voi tuoda esineet kotoa seuraavaan tapaamiseen tai koota torninsa ohjaajan tuomista esineistä.

Mitkä ovat vahvuutesi? (PDF)