Arviointi

Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Miten mittaamme ja sanoitamme oppimista? Tässä osiossa esitellään harjoitteita, jotka auttavat o...

  • 10 min.

Mitä tänään opin? Täydennä virkkeitä!

Tässä harjoitteessa arvioidaan omaa oppimista. Harjoite aktivoi osallistujia keskustelemaan ja ant...

  • 20 min.

Väitteitä työ- ja opiskeluvalmiuksista sekä elämäntaidoista

Tässä harjoitteessa arvioidaan omaa oppimista siten, että liikutaan tilassa. Harjoitteessa on muk...

Väitearviointi käännösohjelmilla: Työ ja minä

Tässä harjoitteessa pohditaan sitä, mitä tarkoittaa työ, millaista työkokemusta osallistujilla...

  • 3

H-hetken muistaminen keholla

Harjoitteen avulla osallistujat voivat palauttaa kehollisesti mieleen heille tärkeitä oppimisen he...

  • 15

Arviointi kuvalla

Harjoitteen avulla voidaan tehdä keskustellen ja vertauskuvia käyttäen itsearviointia oppimisesta...

  • 2

Käsimittari

Osallistujat näyttävät kädellään arvioinnin joko käsitellyn sisällön, opetusmenetelmän toi...

  • 20

Me laivassa

Vertauskuvallinen piirtämiseen pohjautuva työtapa, jonka avulla voidaan arvioida omaa ryhmää, se...

  • 5

Kokemusrasia

Kokemusrasia on eräänlainen portfolio. Se on keino arvioida pidempää oppimisprosessia. Rasiaan k...

  • 5

Kehollinen kehäarviointi

Seisoen, kävellen ja katsekontaktissa piirissä tehtävä työskentelyn ja oppimisen prosentuaaline...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja