Harjoitepaketteja

ABC – näin koostat kokonaisuuksia

Harjoitteiden viimeinen osio “Harjoitepaketteja” sisältää valmiita työpajamalleja. Pajat vai...

  • 2 h / vko x 3 kk

Tulevaisuuden urapolut

MOTIIVI - nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja...

Kohtauttava kielikerho

Lukukauden tai lukuvuoden mittainen viikoittainen keskusteleva kielikerho, jossa eri kielitasolla ol...

  • 6 x 3 tuntia

Saunasta Suomeen – sukellus uimahalli- ja saunakulttuuriin

“Suomalainen on saunassa hiljaa” on usein toistettu myytti. Todellisuudessa yleisissä saunoissa...

Elämä on draamaa -itseopiskelupaketti

Tähän itseopiskelupakettiin on koottu yhteen Kepeli-hankkeen materiaaleja sekä muuta kirjallisuut...

  • 2-3 x 3 tuntia

Verkostoitumisen merkitys kotoutumisessa

Kohtauttamispajan malli      Avaa tulostettava PDF-tiedosto Tämä kohtauttava työpaja vo...

  • 6 tuntia

Keholliset menetelmät kielen oppimisessa -harjoitepaketti

Tämä harjoitepaketti rohkaisee osallistujia käyttämään kehollisia ja pelillisiä harjoitteita ...

Kohtauta ja kotouta

Maahanmuuttajien ja kantaväestön toiminnallinen kohtauttaminen edistää kaksisuuntaista kotoutumi...

Sukupuoliroolit

Harjoite 1 Parisuhteen roolisoppa Harjoite 2 Erilaiset vanhemmat Harjoite 3 Innostu ammatei...

  • 2 t

Työharjoittelussa

Monet maahanmuuttajat sijoittuvat hoitoalalle. Tässä draamatarinassa  eli prosessidraamassa eläy...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja